HMS i Barnibussen

Les nøye gjennom dette dokumentet for nyttig info ang HMS i "Barnibussen".

HMS i Barnibussen

Trygg Trafikk anbefaler at…

 • det benyttes transportmidler som gir barna nødvendig sikkerhet under transport
 • turer gjennomføres bare når transporten kan foregå på en sikker måte
 • man sender transportører tilbake dersom de ikke oppfyller forventningene og bestillingskravene

Barnibussen kan…

 • ivareta sikkerheten for barn og voksne under transport
 • ivareta HMS-forholdene til skole- og barnehageansatte

Trafikksikkerhet – Barn i bil

Hvordan bør de minste barna sikres i buss?
Her kan du lese Trygg Trafikks anbefalinger. 

Trygg Trafikk får en rekke henvendelser fra foreldre og ansatte i barnehager om sikring av barn i buss. Vi mener at barn bør være like godt sikret i buss, som i bil. Dette er våre tre anbefalinger:

1. I turbuss: 

Barn under 15 kilo bør sitte i et vekttilpasset barnesete i bussen. Dette kan være et forovervendt sete i vektklassen 9 til 18/25 kilo, hvilket forutsetter at bussen er utstyrt med trepunktsbelter. Det kan også være et bakovervendt sete i tilsvarende vektklasse, som er integrert i bussens seter.

Hvis ikke barnehagene og transportselskapene klarer å oppfylle disse anbefalingene, bør ikke barnehagene reise på busstur med de minste barna.

2. I turbuss: 

Barn over 15 kilo bør sitte sikret på bilpute eller i beltestol i bussen. Det forutsetter at bussen er utstyrt med trepunktsbelter.

Dette er et råd som i like stor grad gjelder de yngste skolebarna (under 36 kilo).

3. I bybuss: 

Barnehager som skal på tur med barna, bør

a) ikke bruke bybusser hvis ruta går på veier der fartsgrensen er over 50 km/t. b) plassere barna i hvert sitt sete, ikke la dem stå i bussens midtgang.

Dette er råd som i like stor grad gjelder de yngste skolebarna.

Trygg Trafikk ser at disse anbefalingene medfører praktiske problemer for barnehager og foreldre, som ønsker å transportere de minste barna i buss. Vi mener likevel at her må hensynet til sikkerhet gå foran fremkommelighets- og transportbehov.

Dagens lovverk 

Ifølge loven skal det finnes bilbelter i busser som er registrert etter 1999. Disse skal brukes av passasjerene. Men her skiller ikke loven på trepunktsbelte og hoftebelte. Begge deler er tillatt. Det er sjåføren som har ansvaret for at barn under 15 år sitter sikret.

Unntaket fra loven om belter i bussene gjelder bybusser. I disse bussene er det ikke krav til sikringsutstyr. Det samme gjelder de eldste bussene, som er registrert før loven om sikring i buss ble innført i 1999.

I buss klasse 2 (bybusser og turbusser som kjører kortere distanser) er opptil 45 prosent av det totale passasjerantallet registrert for ståplasser. I buss klasse 1 (bybuss) er over 45 prosent ståplasser. De kan benyttes av både voksne og barn.

Problemstillinger 

Vi vet hvilke skader som kan oppstå hvis små barn utsettes for en kollisjon i buss, mens de står i midtgangen, sitter usikret eller kun er sikret med trepunktsbelte eller topunktsbelte. Trepunktsbelte kan høres ut som en grei løsning. Men beltet vil ofte komme høyt ovenfra i buss, og kan bli liggende over ansiktet til barnet. Dette problemet har enkelte voksne «løst» ved å legge beltet bak ryggen til barnet, slik at det i realiteten blir et topunktsbelte.

Topunktsbeltet skal i utgangspunktet ligge stramt over barnets hofter. Når barnet sitter i bussens sete, vil det ofte skli opp og legge seg over barnets mage. Dette kan føre til alvorlige skader på indre organer under en kollisjon. I tillegg vil en kollisjon føre til at barnet kastes forover med overkroppen, og risikerer å slå hodet mot seteryggen foran. Enkelte har lagt trepunktsbeltet under barnets arm. Dette er i realiteten farligere enn å bruke et rent topunktsbelte, fordi beltet under armen går over barnets mage/bryst og vil kunne føre til et veldig press mot indre organer under en kollisjon.

Vektgrense på 15 kilo 

Bruk av beltestoler og bilputer kan være en god måte å sikre barna på. Dette anbefaler vi for barn over 15 kilo. Det gjør at trepunktsbeltet vil ligge langt bedre over kroppen til barnet, enn hvis barnet sitter rett i bussens sete. Samtidig vil topunktsbeltet lettere bli liggende riktig over barnets hofteparti.

For de minste (under 15 kilo) er imidlertid ikke bruk av beltestol eller bilpute lov.

 

Mange barnehagebarn busses uten belte!

Hver dag fraktes mange barnehagebarn ut på tur uten å være ordentlig sikret.

Les artikkelen her.

Anbefalt av Trygg trafikk: «Prosedyre for transport av barn ved innleid buss»

Alle ansatte plikter å sette seg inn i følgende prosedyre.

 • Ped.leder på den enkelte avdeling er ansvarlig for at prosedyren blir fulgt. 
 • Sjekk alltid om foreldre/ foresatte har gitt tillatelse til at barnet kan transporteres i buss. 
 • Barn skal aldri sitte på fanget under reisen 
 • En voksen skal alltid gå sist inn og først ut. Den siste voksne som forlater bussen skal sjekke at ingen barn er igjen på bussen. 
 • Barnehagen bestiller alltid buss der det er montert godkjent sikringsutstyr.

Konsekvenser for å ikke sikre barn etter forskriftene i bil

 • Stoppet i kontroll – Minimum 2000 kr i bot PER barn som ikke er sikret eller er uforsvarlig sikret.
 • I forbindelse med uhell der sjåfør ikke har skyld eller har skyld – minimum kr 2000 i bot
 • Betydelige personskader (må behandles av lege) – muligens tiltale for sjåfør, han/hun mister sertifikatet og får en bot som er 2-3 ganger på størrelse med månedslønn. Kan risikere fengselsstraff.
 • Ved ulykke med døden til følge – tiltales for uaktsomt drap med 5 – 10 års fengsel